GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Pouze s Vaším výslovným souhlasem či na základě Vaší telefonické nebo emailové objednávky, uchovávám Vaše jméno, telefonní číslo a emailovou adresu, a to pouze za účelem domluvy objednávek či zasílání novinek a upozornění.

Jsem jediný správce webových stránek i databáze klientů a Vaše data nikomu nepředávám.

Používám přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných údajů. Vaše údaje jsou uchovávány a zabezpečeny v souladu s platnými zákony a nařízením GDPR a tak dlouho, dokud mají legitimní účel.